G-PZDELXN059

I. Informacje ogólne

1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – Centrum Architekta (pełne dane w Regulaminie Sklepu internetowego i na stronie Sklepu) i stosowania cookies w ramach e-sklepu internetowego.

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

3. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

5. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

6. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

II. Informacje w formularzach

1. Centrum Architekta zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.

2. Centrum Architekta może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa).

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (założenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja).

III. Informacja o plikach cookies

1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego Centrum Architekta.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

6. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

7. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).

12. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google. Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:

13. https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera

1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

2. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

3. czas wysłania odpowiedzi,

4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,

7. informacje o przeglądarce Klienta,

8. informacje o adresie IP.

9. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony – w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.

10. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sklep internetowy Centrum Architekta dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

2. Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy Centrum Architekta.

3. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

VII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Architekta zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z Działem Obsługi klienta.

3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. marketingowych, newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczając w to cookies (patrz pkt 8).

4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta.

5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).

VIII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

Google Chrome

1. Kliknij ikonę menu Chrome Chrome menu.

2. Wybierz Ustawienia.

3. W dolnej części strony kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

4. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści.

5. Zaznacz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn.

6. Kliknij Gotowe.

Mozilla Firefox

1. Naciśnij przycisk menu i wybierz Opcje

2. Wybierz panel Prywatność.

3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.

 1. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 2. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
  • Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
  • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
  • Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
 3. Zamknij stronę about:preferences. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
Opera

Ustawienia ciasteczek w przeglądarce Opera. 

Internet Explorer

Aby zablokować pliki cookie:

1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycjęOpcje internetowe.

3. Naciśnij lub kliknij kartę Prywatność w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Microsoft Edge

1. Otwórz Microsoft Edge.

2. Kliknij Więcej (symbol …) w prawym górnym rogu przeglądarki.

3. Wybierz Ustawienia z rozwijanego menu.

4. Wybierz Wyczyść dane przeglądania, aby wyczyścić pliki cookies.

5. Zaznacz pliki cookie i zapisane dane witryny (oraz wszelkie inne dane, które chcesz wyczyścić) i kliknij przycisk Wyczyść.

Safari

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari → Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn:
Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

 • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
 • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
 • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
 • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów  uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z e-sklepu internetowego.

TOP